Aktuellt

 • Kunskapsprojektet – vår nya rapport om kunskapsbehov i det svenska miljömålsarbetet

  NYHET | 2017-03-10

  De 16 miljömålen utgör en ram för miljöarbetet i Sverige. Vilken kunskap saknas för det fortsatta arbetet? EviEM frågade beslutsfattare och andra intressenter genom enkäter och intervjuer och erhöll ett stort antal kunskapsbehov. Dessa prioriterades på en workshop med deltagare från frågeställarna samt miljöforskare i naturvetenskap och samhällsvetenskap. I denna rapport beskrivs både processen för att ta fram kunskapsbehoven samt de prioriterade områdena där kunskap saknas.

 • Möten om fyra av EviEM’s systematiska utvärderingar under november och december

  NYHET | 2016-12-20

  Inom loppet av fyra veckor i november och december hölls möten med forskargrupperna för fyra av EviEM’s pågående systematiska utvärderingar. Forskarteamen för utvärderingarna om fiskrekrytering, buffertzoner kring åkrar, skötsel av vägrenar och naturvårdsbränning av skog samlades på EviEM’s kontor vid Stockholm Environment Institute, Victory Hotel i Gamla Stan och på Steningevik Konferens.

 • Inkludera eller ej?

  NYHET | 2016-12-12

  Ny publikation om att använda icke-offentliga data i systematiska utvärderingar och kartläggningar.

 • Nytt nummer av Kunskap & Förändring!

  NYHET | 2016-10-19

  Miljöhistorien är full av ingrepp som skulle gynna välfärd men istället lett till elände. Men det finns ett sätt att undvika dåliga beslut och ta fram evidensbaserad miljövård, en miljövård som bygger på de bästa forskningsrönen. Det är vad vår tidskrift Kunskap & Förändring handlar om. I tidsskriften kan man bland annat läsa personliga intervjuer, fakta och reportage om hur kunskap om en bättre miljövård kan leda till förändring för en bättre framtid.

 • Bättre evidens, bättre beslut, bättre miljö: Vi sammanfattar den första internationella CEE-konferensen!

  NYHET | 2016-09-22

  Den första internationella CEE-konferensen hölls under tre dagar i augusti på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Upp emot 100 deltagare från 15 länder samlades bland museets fascinerande utställningar och vackra arkitektur för att dela med sig av erfarenheter av evidenssammanställning inom miljövård.

 • Systematisk utvärdering presenterades vid Havs- och vattenforum i Göteborg

  NYHET | 2016-05-31

  Magnus Land, projektledare vid EviEM, har deltagit i Havs- och vattenforum som ägde rum i Göteborg 24-25 maj. Där presenterade han EviEMs systematiska utvärdering om hur effektiva anlagda och restaurerade våtmarker är som fällor för kväve och fosfor.

 • Den första CEE-konferensen 25-27 augusti 2016

  NYHET | 2016-05-24

  The Collaboration for Environmental Evidence i samarbete med Mistra EviEM och Naturhistoriska Riksmuseét bjuder in till den första internationella konferensen av Collaboration for Environmental Evidence (CEE). Konferensen hålls på Naturhistoriska Riksmuseét i Stockholm torsdagen den 25 augusti till lördagen den 27 augusti 2016. Välkommen!

 • EviEM och systematiska utvärderingar presenteras vid SFS2016 konferensen i Sacramento, USA

  NYHET | 2016-05-24

  Neal Haddaway, projektledare vid EviEM, deltar i en konferens arrangerad av Society for Freshwater Science i Sacramento, USA. Han presenterar vårt arbete och den roll systematiska utvärderingar spelar för evidensbaserad miljövård.

 • Två publikationer om användande och fördelar med systematiska kartläggningar för evidensbaserad miljövård

  NYHET | 2016-05-18

  Systematisk kartläggning är ett relativt nytt sätt att sammanfatta kunskap inom miljövårdsområdet. En artikel som beskriver fördelarna med systematisk kartläggning har nyligen publicerats av Neal Haddaway och Claes Bernes, projektledare på EviEM, samt Katarina Hedlund och Bege Jonsson, som är ordförande för två av EviEM’s utvärderingsgrupper. Neal har också publicerat en artikel tillsammans med Nicola Randall, medlem i en av EviEM’s utvärderingsgrupper, och hennes kollega Katy James. Den artikeln beskriver i detalj vilka metoder man behöver för att genomföra en systematisk kartläggning.

 • EviEM har ny adress!

  NYHET | 2016-01-28

  Den 11 januari gick flytten från Kungl. Vetenskapsakademien till Stockholm Environment Institute (SEI). Via kollegorna på SEI kommer EviEM närmare aktiv forskning och får ett stort nationellt och internationellt kontaktnät i gränsområdet mellan forskning och policy.

 • Kartläggning av forskning
  om mångfald i skyddad skog

  NYHET | 2016-01-20

  EviEM har nu publicerat en översikt över den forskning som finns om hur skötsel av skyddad skog inverkar på den biologiska mångfalden. Denna systematiska kartläggning sammanställer och beskriver drygt 800 vetenskapliga studier i ämnet. Den visar vilka skötselmetoder och effekter som är väl studerade, men också var det finns kunskapsluckor.

 • 2015

  NYHET | 2016-01-01

  Nyheter från år 2015

 • 2014

  NYHET | 2014-02-18

  Nyheter från år 2014

 • NYHET | 2013-02-22

  Nyheter från år 2013

 • 2012

  NYHET | 2012-06-01

  Nyheter från år 2012