Aktuellt

 • The CEESAT workshop: developing a tool for appraising reliability of literature reviews in environmental management

  NYHET | 2017-08-31

  From the 21st to the 23rd of August, nine experts in evidence synthesis from across health and environmental disciplines gathered in Stockholm at the impressive Hotel Hasselbacken on Djurgården for the CEESAT workshop, jointly arranged by CEE and EviEM.

 • Workshop: integrering av ekosystemtjänster i jordbruket

  NYHET | 2017-08-29

  Välkommen till en workshop vid Lunds universitet den 21-22 november 2017 om hur vetenskapliga resultat kan användas vid integrering av ekosystemtjänster i beslutsfattande.

 • Kapacitetsutveckling inom metodologi för systematiska utvärderingar och kartläggningar

  NYHET | 2017-06-30

  I juni arrangerade EviEM inte mindre än tre utbildningar inom metoder för systematiska utvärderingar och kartläggningar. Utbildningarna hölls som en del av vårt arbete för kapacitetsutveckling såväl inom SEI, vår värdorganisation, som bland externa partners.

 • Besök av EviEM vid vetenskaplig rådgivningsmekanism i Bryssel

  NYHET | 2017-06-12

  I maj besökte EviEM’s verksamhetschef Sif Johansson och projektledare Neal Haddaway Bryssel för att presentera EviEM’s metoder och projekt inför rådgivningsgruppen High Level Group of the European Commission’s Scientific Advise Mechanism (SAM).

 • Aktörssamverkan vid systematiska utvärderingar - ny artikelserie lanserad

  NYHET | 2017-06-09

  I den första publikationen i en ny artikelserie med fokus på aktörssamverkan presenterar Neal Haddaway med flera ett ramverk för vägledning vad gäller aktörssamverkan vid systematiska utvärderingar och systematiska kartläggningar.

 • EviEM summerar 2016 – årsrapporten publicerad

  NYHET | 2017-05-30

  Nu har vår årsrapport för 2016 släppts. I den berättar vi om några av våra pågående utvärderingar, med reportage och intervjuer med forskarna, och om förra årets framgångsrika konferens i Stockholm.

 • The first CEE systematic review workshop in Chile held in April

  NYHET | 2017-04-28

  During the first week of April, the workshop "Methodologies for Systematic Review and Evidence Mapping " was held in Santiago de Chile. Organized by CESIEP - the Center for Socioeconomic Impact of Environmental Policies, it was lectured by CEE Training Experts, Neal Haddaway and Jacqui Eales, and it gathered academic researchers and public government members related to environmental and development areas. Karla Riquelme, CESIEP communications manager, reports from the workshop.

 • Grönt ljus för vår systematiska utvärdering om växtföljders effekt på organiskt kol i jordbruksmark

  NYHET | 2017-04-26

  Efter granskning har nu utvärderingsplanen publicerats för vår systematiska utvärdering om olika växtföljders effekt på organiskt kol i jordbruksmark (SR16). Utvärderingen, som är ett resultat av vår tidigare kartläggning av forskning om kolinlagring i jordbruksmark, har nu påbörjats för att analysera den forskning som studerat frågan.

 • Kunskapsprojektet – vår nya rapport om kunskapsbehov i det svenska miljömålsarbetet

  NYHET | 2017-03-10

  De 16 miljömålen utgör en ram för miljöarbetet i Sverige. Vilken kunskap saknas för det fortsatta arbetet? EviEM frågade beslutsfattare och andra intressenter genom enkäter och intervjuer och erhöll ett stort antal kunskapsbehov. Dessa prioriterades på en workshop med deltagare från frågeställarna samt miljöforskare i naturvetenskap och samhällsvetenskap. I denna rapport beskrivs både processen för att ta fram kunskapsbehoven samt de prioriterade områdena där kunskap saknas.

 • 2016

  NYHET | 2016-12-31

  Nyheter från år 2016

 • 2015

  NYHET | 2016-01-01

  Nyheter från år 2015

 • 2014

  NYHET | 2014-02-18

  Nyheter från år 2014

 • NYHET | 2013-02-22

  Nyheter från år 2013

 • 2012

  NYHET | 2012-06-01

  Nyheter från år 2012